• Superlife arbetar som en del av

  Market Cap Group

  Varmt välkommen in på marketcap.se

 • Lotta Christensson

   

  Sedan 10 år har jag utvecklat och utmanat medarbetare och ledare till varaktiga förändringar som gett tydliga resultat.

  Jag drivs av att se mina klienter få ny energi och kraft. Speciellt intresserad är jag av det som påverkar oss inom vårt dagliga liv – stress/oro, hitta rätt återhämtning och rätt träning för där du är just nu. Jag gillar utmaningen att hitta acceptans i livets obalans.

   

  – Jag är civilekonom och har tio års erfarenhet från H&M:s globala marknadsavdelning. Jag växte upp i Skåne, är fyrabarnsmamma och ledig tid spenderas med familj och vänner och gärna med utomhusträning.


  Tel: +46 (0) 70 97 06 44
  E-post: lotta.christensson@marketcap.se

 • Stresshantering

  Förebyggande stresshantering kan leda till flera positiva resultat för individer och företag. För individer kan det leda till förbättrad mental hälsa, minskad känsla av överväldigande stress, ökad produktivitet, bättre sömnkvalitet och en förbättrad balans mellan arbete och privatliv. För företag kan det resultera i minskad personalomsättning, ökad arbetsprestation och effektivitet, förbättrad arbetsmiljö samt minskade kostnader relaterade till sjukfrånvaro och produktionsbortfall på grund av stressrelaterade problem.

  broken image

  Mcog metoden

  Orsakas stress enbart av yttre händelser eller skapar vi en inre stress med våra orostankar?
  Det är svårt att påverka en yttre händelse. Däremot kan vi alltid påverka våra inre tankar, förutsatt att vi vet hur vi ska göra. Det är utgångsläget i Mcog metoden.
  Metoden bygger påforskningen om metacognition.
  Mcog är en metod för att på ett förebyggande sätt lära sig hantera tankar, ofta oro och ältande, samt förstå hur vi reagerar på det.

   

  Mcog bygger på förståelse för hur vår hjärna fungerar och med snabba verktyg ta kontroll över oron innan den blir fast. När oron sjunker kan vi lättare fatta bra beslut och ta action på oron.

   

  Med Mcog metoden arbetar vi både med grupper och i induviduell coaching

   

  Livsstilsanalys

  Livsstilsanalysen är en 72h pulsvariabilitetsanalys, som enkelt betyder att vi mäter variationerna i tidsintervallen mellan hjärtslagen. Det ger insikt i kroppens stressnivåer, återhämtning och kondition.

   

  Analysen används ofta inom medivinsk forskning, idrotssprestation, stresshantering och välmående för att bedöma hälsotillstånd, stressnivåer och prestanda

   

  Kan även göras i team/ledningsgrupper som enskilt eller del av program.
 •  

  Coaching / Handledning

  Precis som en tränare hjälper dig att bli starkare hjälper en coach/handledare dig att bli bättre på de olika delarna av ditt liv, som att hitta lösningar, sätta mål och vägleda dig att nå dem. En person som du kan bolla allt med och som stöttar dig när du behöver det som mest.

   

   

   

   

 • Ledarutveckling

  Ledarutveckling som utgår från en strukturerad feedbackkartläggning. Programmet ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap.
  Resultaten från denna kartläggning sammanställs i en feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.

   

  Den ledarskapsmodell som ligger till grund för lead forward är den så kallade Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd.

   

  Teamutveckling

  En effektiv team workshop för er som vill nå längre, få en ökad produktivitet och bättre sammanhållning. Workshopen är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål.

  En enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar.

  Kartläggningen mynnar ut i en rapport som används som reflektionsunderlag i workshopen för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål och skapa aktiviteter utifrån nya uppsatta mål. Lotta leder er genom processen och utmanar teamet till bästa resultat.

   

   

   

  broken image

  Workshop - Självledarskap för hållbarhet

  Självledarskap handlar om att ta ansvar för dig själv och dina handlingar. Det handlar om att kunna fatta egna beslut, sätta mål och hålla sig motiverad utan att behöva konstant övervakning eller styrning från andra.

   

  Det handlar också om att kunna organisera din tid och dina uppgifter på ett sätt som hjälper dig att vara produktiv och nå dina mål.
  Att vara sin egen chef som tar hand om sig själv på ett smart, hälsosamt och ansvarsfullt sätt. Då behöver vi sätta oss i förarsätet,

   

  En workshop som engagerar, inspirerar och ökar medvetenheten om självledarskap, återhämtning, stress, träning och sömn.

  Den senaste forskningen varvars med övningar och egna erfarenheter.

   

  Förutom Självledarskap håller Lotta Workshops inom bland annat;

  Stresshanteringsmetoden Mcog

  24 h dygnet

  Feedback och Kommunikation