• Superlife arbetar som en del av

  Market Cap Group

  Varmt välkommen in på marketcap.se

 • Lotta Christensson

   

  Sedan 10 år har jag utvecklat och utmanat medarbetare och ledare till varaktiga förändringar som gett tydliga resultat.

  Jag drivs av att se mina klienter få ny energi och kraft. Speciellt intresserad är jag av det som påverkar oss inom vårt dagliga liv – stress/oro, hitta rätt återhämtning och rätt träning för där du är just nu. Jag gillar utmaningen att hitta acceptans i livets obalans.

   

  – Jag är civilekonom och har tio års erfarenhet från H&M:s globala marknadsavdelning. Jag växte upp i Skåne, är fyrabarnsmamma och ledig tid spenderas med familj och vänner och gärna med utomhusträning.


  Tel: +46 (0) 70 97 06 44
  E-post: lotta.christensson@marketcap.se

 • Stresshantering

  Förebyggande stresshantering kan leda till flera positiva resultat för individer och företag.

  För individer kan det leda till förbättrad mental hälsa, minskad känsla av överväldigande stress, ökad produktivitet, bättre sömnkvalitet och en förbättrad balans mellan arbete och privatliv.

  För företag kan det resultera i minskad personalomsättning, ökad arbetsprestation och effektivitet, förbättrad arbetsmiljö samt minskade kostnader relaterade till sjukfrånvaro och produktionsbortfall på grund av stressrelaterade problem.

  broken image

  Hantera din inre stress med Mcog-metoden

   Mcog är en unik metod att hantera din inre stress, med fyra verktyg för att dämpa oro och inre stress. När oron sjunker kan vi lättare agera och fatta bra beslut. När vi agerar, sjunker oron och vi mår bättre.

   

  Orsakas stress enbart av yttre händelser eller skapar vi en inre stress med våra orostankar? Det är svårt att påverka en yttre händelse. Däremot kan vi alltid påverka våra inre tankar, förutsatt att vi vet hur vi ska göra. Det är utgångsläget i Mcog-metoden.
   
  Metoden bygger på forskningen om Metacognition. Det är en metod som hjälper oss att förebygga stress genom att lära sig hantera tankar, oro och ältande, samt förstå hur vi reagerar på det.
   
  Mcog bygger på förståelse för hur vår hjärna fungerar och att med snabba verktyg ta kontroll över oron innan den blir fast. När oron sjunker kan vi lättare fatta bra beslut och agera på oron.
   
  Med Mcog-metoden arbetar vi både med grupper och i individuell coaching.

   

  Livsstilsanalys

  Påverka din hälsa och ditt välmående med Livsstilsanalysen

   

  En 72 timmars analys som synliggör:

  • Din stress och aktivitetsnivå under dagen
  • Din återhämtning och sömn under natten
  • Din konditionsnivå och mängden fysisk aktivitet

  Genom en tydlig och faktabaserad rapport hjälper vi dig sedan med konkreta steg med målet att finna tillräcklig balans mellan arbete och fritid, och mellan aktivitet och vila.

  Analysen, som kommer från Firstbeat i Finland, grundar sig på ett vetenskapligt faktaunderlag som baserar sig på mätningar under en 72-timmarsmätning.

   

  Utifrån den faktabaserade rapporten framkommer tydligt hur du kan påverka din hälsa och ditt välmående för att må bra och vara hållbar över tid.

  Livsstilsanalysen mäter och inhämtar data utifrån din pulsvariation. Metoden började att användas inom elitidrotten och bygger på forskning. Fler än 150 miljoner mätningar har utförts.

   

  Det handlar inte om att eliminera all stress i livet, utan att säkerställa en god balans mellan stress och återhämtning för en hållbar livsrytm.

  Baserat på analysens faktaunderlag ger vi dig individuell återkoppling. Önskade justeringar definieras i din personliga handlingsplan som följs upp för att påbörja önskad förflyttning.

  Ofta ger små justeringar en stor skillnad över tid.

   

  När analysen görs i en grupp, till exempel en ledningsgrupp, kan en sammanställning göras för en aggregerad bild av stressnivå, grad av återhämtning och den fysiska aktiviteten på gruppnivå.

   

  Hur går det till?

  • Förberedande information
  • Individuell mätning 3 dygn, 72 timmar
  • Individuell återkoppling

  Uppföljande coachsamtal

 •  

  Coaching / Handledning

  Precis som en tränare hjälper dig att bli starkare hjälper en coach/handledare dig att bli bättre på de olika delarna av ditt liv, som att hitta lösningar, sätta mål och vägleda dig att nå dem. En person som du kan bolla allt med och som stöttar dig när du behöver det som mest.

   

   

   

   

 • Ledarutveckling

  Ledarutveckling som utgår från en strukturerad feedbackkartläggning. Programmet ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap.
  Resultaten från denna kartläggning sammanställs i en feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.

   

  Den ledarskapsmodell som ligger till grund för lead forward är den så kallade Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd.

   

  Teamutveckling

  En effektiv team workshop för er som vill nå längre, få en ökad produktivitet och bättre sammanhållning. Workshopen är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål.

  En enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar.

  Kartläggningen mynnar ut i en rapport som används som reflektionsunderlag i workshopen för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål och skapa aktiviteter utifrån nya uppsatta mål. Lotta leder er genom processen och utmanar teamet till bästa resultat.

   

   

   

  broken image

  Workshop - Självledarskap för hållbarhet

  Självledarskap handlar om att ta ansvar för dig själv och dina handlingar. Det handlar om att kunna fatta egna beslut, sätta mål och hålla sig motiverad utan att behöva konstant övervakning eller styrning från andra.

   

  Det handlar också om att kunna organisera din tid och dina uppgifter på ett sätt som hjälper dig att vara produktiv och nå dina mål.
  Att vara sin egen chef som tar hand om sig själv på ett smart, hälsosamt och ansvarsfullt sätt. Då behöver vi sätta oss i förarsätet.

   

  En workshop som engagerar, inspirerar och ökar medvetenheten om självledarskap, återhämtning, stress, träning och sömn.

  Den senaste forskningen varvars med övningar och egna erfarenheter.

   

  Förutom Självledarskap håller Lotta Workshops inom bland annat;

  Stresshanteringsmetoden Mcog

  24 h dygnet

  Feedback och Kommunikation

   

   

 • Superlife Training

  Träning utomhus året runt!
  Vi tränar nere vid vattnet i Cedergrenska Parken i Stocksund, onsdagar kl 7.00, fredagar kl 11.45 och söndagar kl 9.00.
  Anmäl dig till Lotta för att enkelt komma med i whats up gruppen där anmälan till passen sker.
   
  Varmt välkommen ut!
   
  Godkänt för Friskvårdsbidrag