• "If you can dream it you can do it"

  Superlife arbetar med stress,

  sömn och träning och med grupp och ledarskapsutvecking.

  För hållbar hälsa och prestation!

 • ”If you can dream it – you can do it”

  Lotta Christensson

   

  Jag arbetar med grupp- och ledarskapsutveckling, är dipl coach & ledare, specialist i stress & sömnanalys, cert. coach i MINDstrain och cert. Outdoortraining.

  Sedan 5 år har jag utvecklat och utmanat ledare och medarbetare till varaktiga förändringar som gett tydliga resultat. Jag drivs av att se mina klienter få ny energi och kraft. Jag gillar utmaningen att hitta acceptans i livets obalans.

  Jag har ett stort intresse för stress, sömn och ledarskap och träning.

   

  Jag har en magister i internationell ekonomi och har över 10 års erfarenhet från H&M globala marknadsavdelning. En av mina största erfarenheter och utmaningar i livet är att jag är 4 barns mamma.

   

 • Livsstilsanalys

   

  Stresskontroll, ökad återhämtning och rätt träning

   

  Allt fler känner sig stressade och det är svårt att veta vad man ska göra åt det och var vi ska börja?

  Stress ökar varje år och stress ökar bland våra unga. Det är av vikt att vi vuxna kan hantera vår stress och är medvetna om vad vi säger för att inte stressa våra barn och ungdomar.

   

  Genom att mäta vår pulsvariabilitet under en 72h period ökar vi medvetenheten och tar kontrollen över vår stress. Vi får kunskap om vår individuella återhämtning, sömn och den träning som är mest lämplig för oss. Genom ett coachande ledarskap sätter vi konkreta mål för att öka välmåendet, vår energi och vår produktivitet.

   

  Det är idag populärt att mäta sin puls och det finns många appar där vi kan få tillgång till vår puls. Men det är vad vi gör med informationen som är det intressanta och vilka förändringar vi gör efter mätningen vilket är effektivt vid personlig återkoppling. Små steg som blir till goda vanor! Mätningen kan göras efter fyllda 18 år eller när man passerat puberteten.

   

  Livsstilsanalysen mäter pulsvariabiliteten under 72h. Analysen bygger på fysiologiska fakta och görs tillsammans med specialister. Mätningen ger en exakt information för hur våra stressnivåer ser ut under dagen, ökar förståelsen för hur vår sömn och återhämtningsförmåga ser ut samt ser effekten av vår träning och hur vi tränar.

   

  För att vi ska hålla oss friska är grunden (enligt mig och många andra) att värna om en god sömn och att få till återhämtande stunder under dagen. Vi ser exakt när stressnivåerna är som högst och när vi vet vad som påverkar oss mest under dagen kan vi lättare arbeta proaktivt med ökad stresskontroll.

  Analysen ger också en beräkning av konditionsnivån. Mätningen visar hur din träning just nu påverkar din hälsa.

  Konditionsnivån ger oss en bild av hur våra dagliga val påverkar vårt välmående och sporrar oss till en fortsatt aktiv vardag. Att få till små förändringar som ger stora resultat är lätt när vi vet var skon klämmer.

   

  Livsstilsanalysen kan även ge ett sammanslaget resultat av sömn, stress och träning för en hel grupp. Perfekt för att låta gruppen tillsammans jobba fram en gruppförändring - allt för att få önskat välmående, ökad produktivitet och en bättre teamkänsla.

 • Coachande ledarskap

   

  Superlife arbetar med det coachande ledarskapet och där vi alltid börjar med att göra en Livsstilsanalys, för att se vårt nuläge. Genom ledarskapet coachar vi till att sätta realistiska mål för att hitta de bästa individuella livsstilsvalen för en hållbar hälsa och prestation. Det är när vi hittat vår balans i stress, sömn och träning som vi har energin att boosta vår karriär eller andra mål vi vill uppnå. För ditt bästa välmående och prestation!

   

   

 • Grupp & ledarskapsutveckling

  Lead Forward -ledarskapsutveckling

  LEAD FORWARD är en metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback.


  LEAD FORWARD utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap.


  Resultaten från denna kartläggning sammanställs i en LEAD FORWARD feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett LEAD FORWARD arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.

   

  Den ledarskapsmodell som ligger till grund för LEAD FORWARD är den så kallade Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd.

  Team Pro - grupputveckling

  En effektiv team workshop för er som vill nå längre, få en ökad produktivitet och bättre sammanhållning. Workshopen är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål.

  En enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar.

  Kartläggningen mynnar ut i en rapport som används som reflektionsunderlag i workshopen för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål och skapa aktiviteter utifrån nya uppsatta mål. Handledaren leder er genom processen och utmanar teamet till bästa resultat.

   

  Kartläggningen i en teamworkshop kommer ifrån vad som kallas för beteendeprocesser, vilka delas in i:

  • Övergångsprocesser vilka avser vad teamet gör före och efter arbetsepisoder för att planera och utvärdera sitt arbete.
  • Aktionsprocesser vilka beskriver hur teamet agerar i samband med att de utför sina faktiska arbetsuppgifter.
  • Interpersonella processer som omfattar vad teamet gör för att åstadkomma och bibehålla välmående och trivsel.

  Självledarskap för hållbarhet

  En workshop som engagerar, inspirerar och ökar medvetenheten om självledarskap, återhämtning, stress, träning och sömn.

   

  Den senaste forskningen varvars med övningar och egna erfarenheter.

   

  Vi skräddarsyr efter behov för att hjälpa just ert företag i de utmaningar ni står inför och för att kunna ta det första steget till en hållbar vardag.

  Hör gärna av er för en förfrågan!

 • Referenser

  "Analysen är ett mycket användbart verktyg för att få insikt i sig själv och sin hälsoprofil. Jag kan varmt rekommendera den till alla som är måna om sin livsstil och hälsa."

  Jennie Sandqvist, Överläkare i Neurologi

   

  "Lotta är bra på att se helheten och vilka delar som behöver styrkas upp i livet. Hon ger konkreta tips och råd för ett mer välmående liv”.

  Marie Ekroth, Entrepreneur

   

  "Lotta Christensson är en tydlig, målinriktad och klok person som hjälpte mig att hitta mitt fokus och göra rätt prioriteringar vid ett tillfälle i livet då jag verkligen behövde det. Hon sprider energi och glädje på ett sällsynt varmt sätt. Alla borde någon gång i livet få möjlighet att coachas av Lotta!"

  Anna Lundell, strategisk rådgivare LRF

   

  "Stress- och sömnanalysen gav mig en viktig aha-upplevelse över hur det verkligen ligger till. Det är lätt att tro att man har kontroll på stressen, sover och tränar tillräckligt - nu fick jag svart på vitt se hur min livsstil faktiskt ser ut vilket gav en spark där bak. För egen del har jag gjort förändringar för att få till ännu mer vardagsmotion och prioritera tidigare kvällar framför jobb framför datorn. Tusen tack Lotta för din coachning!"

  Ulrika Fallenius, GlowbyU

   

  "När jag kom i kontakt med Lotta hade jag tappat mig själv i livspusslet, med hennes metoder och mätningar kom vi snabbt till kärnan av problemet. Lottas direkta och kloka vägledning gjorde att vi tillsammans kunde göra en plan för mig. Den verktygslåda jag fick av Lotta hjälper mig dagligen och jag känner mig stark och vet vad jag ska prioritera för att orka."

  Fastighetschef, NEWSEC

   

  "Lotta plockar fram styrkan hos mig. Att tillsammans med någon få utforma och nå ett mål både yrkesmässigt men även privat är det närmaste en lycklig tillvaro jag varit."

  Production Manager, H&M

   

  ”Jag satt inne på svaren själv men utan Lotta hade det tagit alldeles för mycket värdefull tid,

  jag gjorde jobbet men Lotta hade verktygen.”

  Project Manager, Chimney


  ”Med hjälp av livscoaching från Lotta så lyckades jag göra flera stora beslut i livet ”
  Projektledare – People Partner

  ”Med hjälp av Lotta’s positiva & drivna energi uppfyllde vi tillsammans mitt mål”
  Produktionsledare - H&M

   

   

   

   

  Din integritet är viktig för Superlife

  Från 25 maj 2018 gäller lagen om GDPR.

  Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. Då din integritet är viktig för Superlife Consulting sparas enbart din emailadress inför bokning av hjärtanalys, personligt ledarskap eller inför träning.

  Superlife Consulting delar inte dina uppgifter med tredje part.

  Vill du avregistrera dig, gör du det genom att maila: lotta@superlife.se