• Lotta Christensson

   

  Sedan 7 år har jag utvecklat och utmanat ledare och medarbetare till varaktiga förändringar som gett tydliga resultat. Jag drivs av att se mina klienter få ny energi och kraft.

  Speciellt intresserad är jag av det som påverkar oss inom vårt dagliga liv -stress/oro, hitta rätt återhämtning och rätt träning för där du är just nu. Jag gillar utmaningen att hitta acceptans i livets obalans.

   

  Jag har en magister i internationell ekonomi och har över 10 års erfarenhet från H&M globala marknadsavdelning. Jag växte upp i Skåne och älskar Frankrike. Ledig tid spenderas med familj och vänner och gärna med utomhusträning och tennis. En av mina största erfarenheter och utmaningar i livet är att jag är 4 barns mamma.

   

  Jag är även en del av Marketcap.se

   

   

   

 • STRESS & ORO

   

   

  Allt fler känner sig stressade, både kroppsligt och genom negativa tankar och oro.

  Det kan vara svårt att veta i vilken ände vi ska börja?

   

   

  Dämpa oro och stress genom, Mcog metoden

   

  Alla har vi nog någon gång känt att det låser sig i huvudet. Ibland kortsiktigt när vi snabbt ska komma på en lösning eller när vi blir rädda för något och ibland kommer låsningen tillbaka om och om igen.

   

  Stress och psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem och idag vet forskarna att en grundorsak till stress är oro.

   

  Mcog är en stressförebyggande forskningsbaserad metod för att lära sig hantera tankar, ofta oro och ältande, samt förstå hur vi reagerar på det.

   

  Vår ambition är att skapa en ökad förståelse för vad som händer när du blir stressad, varför det känns som du tappar greppet. Du vet vad du ska göra men förmår dig inte att göra det. Det känns som allting låser sig. Med hjälp av ökad uppmärksamhet och kunskaper kring metacognition kan du träna upp förmågan att hantera stressreaktioner.

   

  Det handlar INTE om att vända negativa tankar till positiva utan att ge tankarna mindre uppmärksamhet. Tankar betyder inget men vad vi gör med dem har stor betydelse.

   

  Metoden bygger på och visar att det inte spelar någon roll vad som gör dig stressad.

  Det är inte vad du tänker utan hur du tänker.

   

  Därmed kan du själv styra om det är värt att bli stressad!

   

  Provocerande påstående? Kontakta oss så berättar vi mer.

   

   

  Digitalt eller IRL

  Coaching 3 tillfällen à 60 min

  Workshop 1.5h

  2 halvdagar (4h per halvdag)

   

   

   

  Livsstilsanalys

  Superlife arbetar med coaching och börjar ofta med att göra en Livsstilsanalys.

  Analysen mäter vår pulsvariabilitet under en 72h. Analysen bygger på fysiologiska fakta och görs tillsammans med specialister.

   

  Mätningen ger en exakt information för hur våra stressnivåer ser ut under dagen, ökar förståelsen för hur vår sömn och återhämtningsförmåga ser ut samt ser effekten av vår träning och konditionsnivå.

  Genom ett coachande ledarskap sätter vi konkreta mål för att öka välmåendet, vår energi och vår produktivitet.

   

  Det är idag populärt att mäta sin puls och det finns många appar där vi kan få tillgång till vår puls. Men det är vad vi gör med informationen som är det intressanta och vilka förändringar vi gör efter mätningen vilket är effektivt vid personlig återkoppling.

  Mätningen kan göras efter fyllda 18 år eller när man passerat puberteten.

   

  För att vi ska hålla oss friska är grunden (enligt mig och många andra) att värna om en god sömn och att få till återhämtande stunder under dagen. Vi ser exakt när stressnivåerna är som högst och när vi vet vad som påverkar oss mest under dagen kan vi lättare arbeta proaktivt med ökad stresskontroll.

  Konditionsnivån ger oss en bild av hur våra dagliga val påverkar vårt välmående och sporrar oss till en fortsatt aktiv vardag.

   

  Livsstilsanalysen kan även ge ett sammanslaget resultat av sömn, stress och träning för en hel grupp. Perfekt för att låta gruppen tillsammans jobba fram en gruppförändring - allt för att få önskat välmående, ökad produktivitet och en bättre teamkänsla.

   

  Digitalt eller IRL

  72h livsstilsanalys med uppföljning och ev coaching

  Kan även göras i team/ledningsgrupper som enskilt / del av program

   

  Coaching

  Coaching är ett fantastiskt verktyg för dig som vill komma framåt, sätta mål och som vill förändra beteenden.

  Coaching hjälper dig att stärka självkänsla och ditt självförtroende och utnyttja din fulla kapacitet som människa.

  I många fall handlar det om kommunikation, relationer, förväntningar, tankar och balans i livet.

  Efter konsultation med Lotta kommer ni fram till vilket upplägg som passar bäst för dig.

   

   

   

   

 • GRUPP & LEDARUTVECKLING

  Ledarutveckling

  Ledarutveckling som utgår från en strukturerad feedbackkartläggning. Programmet ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap.


  Resultaten från denna kartläggning sammanställs i en feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.

   

  Den ledarskapsmodell som ligger till grund för lead forward är den så kallade Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd.

   

  2 halvdagar med coaching mellan tillfällena

  Teamutveckling

  En effektiv team workshop för er som vill nå längre, få en ökad produktivitet och bättre sammanhållning. Workshopen är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål.

  En enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar.

  Kartläggningen mynnar ut i en rapport som används som reflektionsunderlag i workshopen för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål och skapa aktiviteter utifrån nya uppsatta mål. Lotta leder er genom processen och utmanar teamet till bästa resultat.

   

  2-3 halvdagar med aktiviteter och coaching mellan tillfällena

   

   

  Självledarskap för hållbarhet

  En workshop som engagerar, inspirerar och ökar medvetenheten om självledarskap, återhämtning, stress, träning och sömn.

   

  Den senaste forskningen varvars med övningar och egna erfarenheter.

   

  Vi skräddarsyr efter behov för att hjälpa just ert företag i de utmaningar ni står inför och för att kunna ta det första steget till en hållbar vardag.

  Hör gärna av er för en förfrågan!

 • Referenser

   

  "Jag kom i kontakt med Lotta för att få hjälp med stresshantering i mitt yrkesliv, eller snarare avsaknad helt därav. Mina första yrkesverksamma år hade jag tillbringat i osunda organisationer med en orimlig kravbild och jag behövde hjälp med att ställa om min bild av hur mycket av mig själv jag ska ge till min arbetsgivare respektive till min familj och mig själv. Jag fick handfasta råd och utmaningar och märkte tydliga förbättringar efter varje tillfälle. Lotta fick mig att inse saker som det hade tagit mig år av onödig stress att (eventuellt) landa i på egen hand och jag kan varmt rekommendera henne."

  Director, Intrum

   

  ”Jag kan verkligen rekommendera ledarprogrammet Lead forward med Lotta som coach! Lottas energi, frågor och tips i kombination med ett väl genomarbetat program, enkäter och konkreta handlingsplaner gjorde att jag med små förändringar kunde se stora förbättringar. Detta program är värdefullt oavsett var man befinner sig i sin grupp och sitt ledarskap tror jag. En gåva till dig som ledare”

  Frida Lagergren, Head of If Portfolio & Partners, If Private Sweden

   

  "Så tacksam för djupgående session tillsammans med dig Lotta där vi gick igenom mitt personlighetstest (Drives)

  Din kompetens tillsammans med ditt raka och lyhörda konkreta sätt att guida kände jag mig väldigt trygg med. Jag tyckte också om att du var väldigt lyhörd för mina egna tankar av vad testet visade och att du inte på något sätt la värdering i det som kom ut.

  Michaela Setterwall, Epidemic Sound

   

  "Analysen är ett mycket användbart verktyg för att få insikt i sig själv och sin hälsoprofil. Jag kan varmt rekommendera den till alla som är måna om sin livsstil och hälsa."

  Jennie Sandqvist, Överläkare i Neurologi

   

  "Lotta är bra på att se helheten och vilka delar som behöver styrkas upp i livet. Hon ger konkreta tips och råd för ett mer välmående liv”.

  Marie Ekroth, Entrepreneur

   

  "Lotta Christensson är en tydlig, målinriktad och klok person som hjälpte mig att hitta mitt fokus och göra rätt prioriteringar vid ett tillfälle i livet då jag verkligen behövde det. Hon sprider energi och glädje på ett sällsynt varmt sätt. Alla borde någon gång i livet få möjlighet att coachas av Lotta!"

  Anna Lundell, strategisk rådgivare LRF

   

  "Stress- och sömnanalysen gav mig en viktig aha-upplevelse över hur det verkligen ligger till. Det är lätt att tro att man har kontroll på stressen, sover och tränar tillräckligt - nu fick jag svart på vitt se hur min livsstil faktiskt ser ut vilket gav en spark där bak. För egen del har jag gjort förändringar för att få till ännu mer vardagsmotion och prioritera tidigare kvällar framför jobb framför datorn. Tusen tack Lotta för din coachning!"

  Ulrika Fallenius, GlowbyU

   

  "När jag kom i kontakt med Lotta hade jag tappat mig själv i livspusslet, med hennes metoder och mätningar kom vi snabbt till kärnan av problemet. Lottas direkta och kloka vägledning gjorde att vi tillsammans kunde göra en plan för mig. Den verktygslåda jag fick av Lotta hjälper mig dagligen och jag känner mig stark och vet vad jag ska prioritera för att orka."

  Fastighetschef, NEWSEC

   

  "Lotta plockar fram styrkan hos mig. Att tillsammans med någon få utforma och nå ett mål både yrkesmässigt men även privat är det närmaste en lycklig tillvaro jag varit."

  Production Manager, H&M

   

  Jag satt inne på svaren själv men utan Lotta hade det tagit alldeles för mycket värdefull tid,

  jag gjorde jobbet men Lotta hade verktygen.”

  Project Manager, Chimney


  Med hjälp av livscoaching från Lotta så lyckades jag göra flera stora beslut i livet ”
  Projektledare – People Partner

  Med hjälp av Lotta’s positiva & drivna energi uppfyllde vi tillsammans mitt mål”
  Produktionsledare - H&M

   

   

   

   

  Din integritet är viktig för Superlife

  Från 25 maj 2018 gäller lagen om GDPR.

  Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. Då din integritet är viktig för Superlife Consulting sparas enbart din emailadress inför bokning av hjärtanalys, personligt ledarskap eller inför träning.

  Superlife Consulting delar inte dina uppgifter med tredje part.

  Vill du avregistrera dig, gör du det genom att maila: lotta@superlife.se